01.12.2021 - 31.01.2022.

-15% na originalne akumulatore i originalne krovne nosače
proizvod mjeseca